Vzdelávame sa ohľadom nosenia – vestibulárna stimulácia I

od autora: | 12. júna 2021

Vzdelávame sa ohľadom nosenia – vestibulárna stimulácia, teória vzťahovej väzby, behaviorizmus, Harry Harlow, časť prvá.

Tento jednoduchý článok na začiatok hovorí o vestibulárnej stimulácii a aká je dôležitá pre liečbu fyzicky aj psychicky postihnutých ľudí či detí.

https://www.infora.sk/…/c27-bazalna-stimulacia-6-cast-vesti…

Vestibulárnu stimuláciu zažívajú detičky počas akejkoľvek manipulácie – a samozrejme – najmä počas nosenia. Jej nedostatok sa môže prejaviť rôzne ale mňa osobne prekvapil najmä fatálny dôsledok jej úplnej absencie – ktorý ma za následok asociálne správanie, či dokonca agresivitu. To konkrétne popisuje experiment Harryho Harlowa (spomenutý nižšie).

Vestibulárny systém je najstarší zo zmyslových systémov a nevyhnutný pre správne fungovanie nášho organizmu. Nosením dieťaťa na vašom tele mu k tomu všetkému ešte poskytujete aj potešenie a uspokojenie ostatných zmyslov – zrak, sluch, hmat, čuch, chuť. V spojení s pohybom je tato kombinácia dokonalým miestom pre zdravý rozvoj jedinca.

Otázka, ako dlho môžem nosiť, naozaj nie je na mieste. Nosenie je pre nás nielen prirodzené – je bytostne dôležité. Vestibulárna stimulácia dokáže znížiť stres, bolesť, depresiu, zlepšiť spánok, normalizovať srdcový tep aj krvný tlak. Vestibulárna stimulácia zlepšuje kognitívne schopnosti.

Zaujímavá štúdia na študentoch: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4800522/

Kto ma záujem dozvedieť sa viac, v slovenčine sa dá hľadať aj pod pojmom bazálna stimulácia (bazálna stimulácia nie je to isté, ale často sa pri nej spomína aj tá vestibulárna).

Experimenty Harryho Harlowa – upozorňujem, že je to pomerne ťažké video, iba pre silné povahy, kto poznáte experimenty Harryho Harlowa s opicami, viete, o čom rozpravám. Plus teda sú tam aj iné zábery, ktoré lamu srdce.

Pre mňa je ten dokument nesmierne dôležitý. Pokusy Harryho Harlowa vznikli v čase silného behaviorizmu, kedy sa verilo, že po uspokojení základných potrieb dieťaťa, akými sú hlad, smäd a čistá plienka – a ktoré môže vykonávať úplne ktokoľvek – dieťa nič viac nepotrebuje a akákoľvek pozornosť či láska naviac je zbytočná, pripadne poškodzujúca a vedie k nesamostatnosti a závislosti. Následky takejto behaviorálnej výchovy si mnohí nesú so sebou dodnes.

Dokument pojednáva, okrem potreby dotyku a vzťahovej väzby a nesmiernej dôležitosti a bytostnej potreby vzťahovej osoby, na ktorú sa dieťa môže naviazať, aj o význame vestibulárnej stimulácie v prekvapivých súvislostiach – v sociálnych vzťahoch. Vestibulárna stimulácia je práve niečo, čo dieťa zažíva, keď s ním manipulujete a keď ho nosíte, s nosením veľmi úzko súvisí a jeden pokus vo videu sa venuje výlučne jej.

Video je anglické, s českými titulkami, ktoré si musíte manuálne zapnúť.

Sľúbené video: https://youtu.be/mdBrBX2CztU

Pridaj komentár